Onze visie

Onze visie op de zorg,….de invloed van marktwerking en concurrentie

De klant verdient de beste zorg, die veilig, doelmatig, doeltreffend en patiëntgericht, d.w.z. afgestemd op de klantbehoeften. In de praktijk betekent dit dat de zorg van vandaag efficiënt georganiseerd moet worden. Het is om die reden dat OrthoXpert, in samenwerking met transmurale ketenpartners een aantal producten heeft ontwikkeld die nieuw en vernieuwend zijn en nog geen echte concurrentie kennen in Nederland.

OrthoXpert creëert een nieuwe markt waarbij wij overeenkomstig het overheidsbeleid de volgende zaken stimuleren:

  1. Ontwikkeling van producten, waarin heldere outcome-indicatoren zijn opgenomen;
  2. Heldere verantwoording over de geleverde kwaliteit;
  3. Duidelijke en toegankelijke consumenten informatie.

Bovenstaande marktprincipes zullen er volgens OrthoXpert voor gaan zorgen dat wij en onze ketenpartners meer dan nu moeten openstaan voor de wensen van de patiënten. Tevens zullen deze prikkels opgepikt moeten worden door de verzekeraars. Zij zullen het zijn die de consumenten moeten wijzen op kwaliteitsverschillen tussen zorgaanbieders en zorgproducten, waarbij het uiteindelijk de consument zal moeten zijn die op basis van heldere en toegankelijke criteria zijn/haar keuze zal maken.

Wij juichen concurrentie onder zorgaanbieders toe, niet alleen omdat wij van mening zijn dat kwaliteit moet worden beloond, maar om redenen dat transparantie en verantwoording i.r.t. de bereikte resultaten een krachtige impuls geeft aan kwaliteitsverbetering .

Het is hierom dat wij onze ambities hebben omgezet in daden: de ontwikkeling van de OrthoXpertZorgplannen orthopedie.

Login

×