Onze doelstellingen

Uitgangspunten en doelstellingen van OrthoXpert

Het aanbieden van orthopedische zorgplannen op het gebied van orthopedische revalidatie als onderdeel van de georganiseerde Ketenzorg Orthopedie.

 • De doelstellingen luiden:
  • Intensiveren van de samenwerking tussen tweede en eerste lijn;
  • Creëren van een landelijk dekkend netwerk van OrthoXpert praktijken (ca. 100 aangesloten praktijken fysiotherapie en ca. 30 – 40 ziekenhuizen)
  • Aanbieden van ketengeïntegreerde preoperatieve en postoperatieve zorg van een hoog kwaliteitsniveau gebaseerd op EBP (evidence based practice);
  • Inzichtelijk maken van de effectiviteit en doelmatigheid van de verstrekte zorg door monitoring van uitkomstindicatoren in het KIOS;
  • Benchmarken van de onderlinge prestaties en komen tot prestatieafspraken met ketenpartners, zoals verzekeraars;
  • Betere uitkomsten van zorg in relatie tot her reguliere zorg aanbod;
  • Komen tot kostenbeheersing op de lange termijn;
  • Komen tot volledig invlechten in de ketenzorg, geformaliseerd in een ZIP vanaf 2015-2016 (zorginnovatief product).

Login

×