Mee Doen?

Het OrthoXpert praktijkprofiel is opgesteld om duidelijkheid te verschaffen in de verwachtingen die de directie van de OrthoXpert GROEP NEDERLAND, hierna te noemen OrthoXpert heeft ten aanzien van de bij het netwerk aangesloten fysiotherapiepraktijken

Ten behoeve van deze verwachtingen hebben wij een checklist opgesteld, waarin de voorwaarden en benodigdheden zijn benoemd, die deelname mogelijk maken.

CHECKLIST
Algemene voorwaarden:

 • De directie van OrthoXpert stelt de definitieve goedkeuring voor aansluiting bij het netwerk vast.Argumenten die ten grondslag aan dit besluit liggen zijn:
  • Huidig volume orthopedische postoperatieve zorg. (>5% van het totale zorgvolume van de praktijk)
  • Ervaring in het behandelen van postoperatieve orthopedische patiënten. (> 3jaar)
  • Strategische spreiding in relatie tot reeds aangesloten netwerkpraktijken.
  • Advies van de betrokken medisch specialisten.
  • Advies van de betrokken OrthoXpert regiomanager.

  Optioneel Benodigdheden:

  • Monitored Rehab Systems Functional Squat, dit meet- en trainingsapparaat wordt ingezet om het testen conform de OrthoXpert zorgplansystematiek en de neuromusculaire trainingssystematiek te faciliteren.

  Product beschrijvingen en diensten welke worden aangeboden, dan wel moeten worden afgenomen door de aangesloten praktijk.:

  • Verplichte opleiding op locatie van de regiomanager.
  • Levering OrthoXpert Zorgplannen en jaarlijkse update op basis van practice based en evidence based ontwikkelingen in de zorgketen.
  • Regionaal aanspreekpunt (regiomanager).
  • Maatwerkafspraken met zorgverzekeraars.
  • Intensiveren van relatie met ketenzorgpartners.
  • Begeleiding en support in relatie zorgketen orthopedie.
  • Begeleiding in interpretatie van KIOS uitkomsten (verbeterpotentieel).
  • Verplichte OrthoXpert Flits-Audit gericht op outcome en verbeterpotentieel.
  • Gebruik helpdesk
  • Gebruik van landelijke website OrthoXpert.
  • Gebruik van de OrthoXpert App.

  Prijsstelling:
  OrthoXpert werkt met vaste maandelijkse afdracht van € 195,= excl. btw via maandelijkse automatische incasso.

Login

×