De opstap naar een beter en gezond(er) leven.

De FysioExpert beweegprogramma’s zijn speciaal in huis ontwikkelde beweeg- en adviesprogramma’s voor mensen met een chronische aandoening. De beweegprogramma’s zijn erop gericht om u te helpen de kwaliteit van leven te behouden en verbeteren. Onderzoek heeft aangetoond dat bewegen een belangrijk onderdeel is op weg naar een beter en gezonder leven. Onze professionals gaan graag met u aan de slag. De FysioExpert beweegprogramma’s zijn gemaakt voor patiënten met:

• COPD
• Hartfalen (CVRM)
• Diabetes type 2
• Overgewicht (BMI > 30)
• Artrose/Osteoporose

In onze beweegprogramma’s staan de volgende uitgangspunten centraal:
• we zetten in op een meetbare verbetering van uw prestaties in het dagelijks leven;
• we zorgen ervoor dat u meer plezier in het bewegen krijgt;
• we zorgen ervoor dat u zelf meer controle krijgt over uw (rest)klachten;
• we motiveren u door het uitwisselen van succeservaringen.

Onze werkwijze

Een FysioExpert beweegprogramma duurt 13 weken. De inhoud van het programma ziet er als volgt uit:
– een voorlichtingsbijeenkomst, voorafgaand aan het FysioExpert beweegprogramma;
– een begintest, de FysioExpert nulmeting;
– gedurende 12 weken 2x per week een training van 1 tot 1½ uur (24 trainingen);
– tijdens het programma regelmatige voorlichtingsbijeenkomsten over uw klachten;
– een eindtest, waarmee we uw trainingsresultaten inzichtelijk maken.

Met behulp van de uitkomsten van de begintest stellen wij een individueel trainingsprogramma voor u op. Hierbij houden wij rekening met uw wensen, mogelijkheden en beperkingen. Uw trainingsprogramma kent een gefaseerde opbouw. Dat wil zeggen dat u tijdens de trainingen regelmatig de opdracht krijgt om een stapje ‘harder’ of ‘zwaarder’ te gaan. Door deze stapsgewijze opbouw behaalt u de beste trainingsresultaten.

Vervolg
Het FysioExpert beweegprogramma kent een tijdgebonden karakter. Na drie maanden zullen wij met behulp van de eindtest de effecten van de training in kaart brengen en zullen wij u adviseren over het vervolgtraject. In de meeste gevallen zal dit voor u betekenen dat wij u adviseren onder begeleiding te blijven bewegen. U kunt dat onder meer doen bij HealthTime, ons beweegcentrum voor 40-plussers. U kunt dan bijvoorbeeld kiezen voor deelname aan één van de georganiseerde groepstrainingen. De kosten daarvan bedragen voor één keer per week € 100,= per kwartaal.

Voor meer informatie over de inhoud van de FysioExpert beweegprogramma’s kunt u contact opnemen met onze receptie, wij informeren u graag over de mogelijkheden. Afhankelijk van uw verzekeringspolis komt u in aanmerking voor gehele of gedeeltelijke vergoeding van het beweegprogramma door uw verzekeraar. Ook daarover kunnen onze baliemedewerkers u van informatie voorzien.

logo3
Fysiotherapie Leonardus

”Fysiotherapie Leonardus Helmond maakt zich hard voor kwaliteit en verandering in de zorg. Zo hebben we onze sporen in de…

Lees meer

Login

×