j

Praktijk in beeld

Fysiotherapie Jeurissen & van den Ingh is een praktijk fysiotherapie met 4 locaties in en rondom Helmond. De focus van de praktijk ligt op het behandelen en revalideren van patienten met een sport en/of orthopedisch letsel. Er is een samenwerkingsverband met de orthopedie van het Elkerliek ziekenhuis in Helmond. Om de kwaliteit van de meest voorkomende operaties bij de orthopedie in kaart te brengen worden deze patiënten populaties op gezette tijden, in het behandeltraject, uniform, gemeten. Dit gebeurt conform de richtlijnen van OrthoXpert.

Operaties en revalidatie van heup, knie, schouder worden hiermee in kaart gebracht.
De metingen vinden plaats op een 3-tal locaties rondom het Elkerliek ziekenhuis.
Bij dit project zijn landelijk meerdere ziekenhuizen betrokken. Hierdoor worden resultaten in een groter geheel met elkaar vergeleken.

Login

×